TOA SuperShield TimberShield

TOA SuperShield TimberShield สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับงานไม้

ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ให้ความทนทานยาวนานในการปกป้องเนื้อไม้

,