TOA Quick Primer

TOA Quick Primer ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์ สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษผสมผงสี

สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ทาภายนอกและภายใน ได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

,