Dulux Pentalite Shield

Dulux Pentalite Shield ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์

สีน้ำอะครีลิค อิมัลชั่นทาภายนอกและภายใน ผนังสวยเรียบเนียน

,